კოსოვოს დამოუკიდებლობა

გაეროს უმაღლესი სასამართლოს 2010 წლის 22 ივლისის  გადაწყვეტილების თანახმად, კოსოვოს მიერ ცალმხრივად დამოუკიდებლობის გამოცხადებით საერთაშორისო სამართლის ნორმები არ დარღვეულა.

ეს იურიდიული საკითხია.

მაგრამ არამხოლოდ.

კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის თვითგამოცხადებას და ამ დამოუკიდებლობის აღიარებას აშშ-სა და კიდევ 68 სახელმწიფოს მიერ წინ ბევრი რამ უძღოდა და, თუ ყველაფერი არ გავითვალისწინეთ, ჩვენი შეფასება მცდარი იქნება. Continue reading “კოსოვოს დამოუკიდებლობა”